Hakkımızda

KALİTE HEDEFLERİMİZ

GÖKSU Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. olarak 2021 Yılı Kalite Hedeflerimiz :

İlgili tarafların da üst seviyede katılımı ile;

  • Ürün ve hizmetlerimizde en az 10 farklı geliştirme gerçekleştirmek.
  • En az 3 adet yeni ürün veya hizmeti piyasaya sunmak.
  • Çalışanlarımıza yönelik en az 20 saat,
  • Bayilerimize yönelik en az 1 kez eğitim veya moral/motivasyon aktivitesinde bulunmak.
  • Çalışma koşullarını iyileştirmek suretiyle, çalışan memnuniyeti oranını % 85’in altına düşürmemek.
  • Müşteri Memnuniyet oranımızı 2020 yılına göre % 5 arttırmak, müşteri şikâyet sayısını % 5 azaltmak.
  • Kalite yönetim sistemi süreçlerinin dokümantasyonunun güncelliğini sağlamak.
  • Tüm süreçlerin olabildiğince ERP sistemine entegre edilmesini sağlamak.
  • Çevreye ve diğer yasal zorunluluklara % 100 uyum sağlamak.
  • 2021 ciromuzu 2020 ciromuza göre % 30 arttırmak.