Göksu Kapı Blog

Endüstriyel Kapılar işyerlerinde giriş ve çıkışları sağlayan, güvenlik ve yalıtım açısından önemli olan iş ekipmanlarıdır. Bu kapılar farklı tiplerde ve özelliklerde olabilir. Örneğin; Seksiyonel Kapılar cephe paneline bire bir benzeyen panellerden oluşan ve yay dengeleme sistemi ile hareket eden kapılardır.

Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü ise bu kapıların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapılması gereken bir işlemdir. Bu kontrol 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği sayesinde periyodik kontrol sürecinin;

 • Tekrarlanma süresi,
 • Kimler tarafından yapılacağı,
 • Hangi standartlara uygun olacağı,
 • Nasıl raporlanacağı,

belirlenir.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol sıklığı standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla veya azami süre 1 sene olacak şekilde uygulanmalıdır. Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolünde TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarına uyulmalıdır.

Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolünü yapacak kişiler ise bu alanda yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu olan teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri olmalıdır. Ayrıca TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu da endüstriyel kapıların periyodik kontrolünü yapabilir.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol sürecinde kullanılacak form ve rapor ise yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda hazırlanmalı, form içerisinde ürünün teknik bilgileri ve yapılan tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneylerin sonuçları yer almalıdır.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol raporu ise ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yönetici onayı ile düzenlenmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususlar fark edilirse bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanının kullanılması sakıncalı olduğu raporda belirtilmelidir.

Göksu Kapı bünyesinde çalışan alanında tecrübeli ekipler eliyle uzun yıllardır işletmelerin ihtiyaç duyduğu Endüstriyel Kapı Sistemlerini büyük bir titizlik içerisinde, projeye en uygun yapıda ve estetik olarak arzu edilecek görünümde olacak şekilde GOXU markası altında üretmeye devam etmektedir.

30 yılı aşkın süredir üretimini yaptığımız Endüstriyel Kapı Sistemleri ile ilgili teknik detayları, videoları, broşürleri goxu.com.tr/seksiyonel-sanayi-kapilari bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Bununla birlikte projenize %100 uyumlu Endüstriyel Kapılara GOXU kalitesi ve garantisiyle sahip olmak için İletişim bağlantısına tıklayarak yetkilimiz ile görüşebilir; ihtiyaç duyduğunuz ölçülerde, size özel tasarlanmış, dayanıklı, kaliteli ve estetik Endüstriyel Kapı Sistemlerine vakit kaybetmeden sahip olabilirsiniz.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu 

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu Endüstriyel kapıların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunu belirlemek için yapılan teknik kontrollerin sonuçlarını kaydetmek için kullanılan bir belgedir. Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılması zorunlu olan periyodik kontroller için hazırlanmaktadır.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları gereğince ürünün teknik bilgilerinin bulunduğu bir ön kayıt belgesidir. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenmelidir.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu hazırlanırken izlenmesi gereken adımları;

 • Formun başlığında Seksiyonel Kapı türü, markası, modeli, seri numarası, yeri ve kullanım amacı gibi bilgiler yazılır.
 • Formun ilk bölümünde Endüstriyel Kapının genel durumu, çalışma şekli, güvenlik sistemleri, bakım durumu ve varsa önceki kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği gibi bilgiler yer alır.
 • Formun 2. bölümünde Endüstriyel Kapının yapısal elemanlarının hasarlı veya eksik olup olmadığı, deformasyon veya korozyon gibi sorunların olup olmadığı, izin verilen yük veya sehim oranlarının aşılmadığı gibi bilgiler kontrol edilir ve sonuçlar forma işaretlenir.
 • Formun 3. bölümünde Endüstriyel Kapının otomasyon sisteminin çalışır durumda olup olmadığı, emniyet sistemlerinin etkin olup olmadığı, kumanda ve sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler kontrol edilir ve sonuçlar forma işaretlenir.
 • Formun son bölümünde Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrolü yapan kişi veya kurum adı, unvanı, yetki belgesi numarası ve imzası yer alır. Ayrıca Endüstriyel Kapının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygun veya uygun değil olduğuna dair bir ibare de forma yazılır.

şeklinde özetleyebiliriz.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Formu ile ilgili daha fazla bilgi almak ve form örneği talep etmek için İletişim kanallarımızı kullanarak firmamızla bağlantı kurabilirsiniz...

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği işyerlerinde kullanılan Otomatik Kapı sistemlerinin sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla hazırlanmış bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Bununla birlikte Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde 2009/104/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında endüstriyel kapıların standartlara uygun olarak imal edilmesi, montajı, devreye alınması, kullanılması, bakımı ve tamiri gibi işlemler düzenlenmiştir. Bu işlemler sırasında Endüstriyel Kapılarda oluşabilecek risklerin önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amaçlanmıştır.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılmalıdır. Periyodik kontrollerde Endüstriyel Kapıların TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilir.

Periyodik kontrollerin süresi standartlarda belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla veya azami süre 1 yıl olacak şekilde yapılmalıdır. Periyodik kontroller sonucunda Endüstriyel Kapılara ilişkin bir rapor düzenlenir.

Bu raporda Endüstriyel Kapı sisteminin teknik bilgileri, yapılan test ve deneylerin sonuçları, tespit edilen kusur ve eksiklikler, gerekli önlemler ve bir sonraki kontrol tarihi yer alır. Eğer Endüstriyel Kapının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilirse bu durum giderilinceye kadar Endüstriyel Kapının kullanımına izin verilmez.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol Yönetmeliğine uyulmaması halinde ise işverenlere idari para cezası uygulanır. Bu cezanın miktarı iş ekipmanının cinsi ve sayısına göre değişir. Ayrıca endüstriyel kapının kullanımına geçici veya sürekli olarak son verilebilir.

Endüstriyel Kapı Ankara 

Endüstriyel Kapılar fabrika, depo, antrepo, hangar gibi büyük hacimli alanların giriş ve çıkışlarını kapatmak için kullanılan otomatik veya manuel olarak çalışabilen kapılardır. Endüstriyel kapılar işletmelerin güvenlik, izolasyon, verimlilik ve estetik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Göksu Kapı olarak Ankara da bulunan merkezimizde Endüstriyel Kapı başta olmak üzere işletmelerin ihtiyaç duyduğu manuel veya Otomatik Kapı pek çok kapı sisteminin yüksek kalite ve uygun fiyat politikası ile üretimine devam etmekteyiz.

GOXU markası altında üretilen Endüstriyel Kapıların en önemli özelliği dayanıklılık ve uzun ömürlülüktür. Endüstriyel Kapılar dış ortam şartlarına karşı son derece dirençli olmalıdır. Bu nedenle endüstriyel kapılar çelik veya alüminyum gibi sağlam malzemelerden üretilir.

Ayrıca Endüstriyel Kapılar içi poliüretan dolgulu sandviç panellerden oluşur. Bu sayede ısı ve ses yalıtımı sağlar. Endüstriyel Kapılar dört tarafında bulunan kauçuk fitiller ile sızdırmazlık özelliğine de sahiptir.

Göksu Kapı tarafından üretilen Endüstriyel Kapı Sistemlerinin kullanıldığı projelere sağladığı avantajlar arasında;

 • Enerji Tasarrufu,
 • Kolay Geçiş İmkanı,
 • Maksimum Güvenlik,
 • Estetik Görünüm,
 • Geçiş Güvenliği,
 • Özgün Tasarım,

gösterilebilir.

Sizlerde projenize %100 uyumlu ve arzu ettiğiniz özelliklere sahip olan Endüstriyel Kapı Sistemlerine sahip olmak için İletişim kanallarımızı kullanarak Hemen Bize Ulaşabilirsiniz

Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolünde Yapılması Gerekenler 

Endüstriyel Kapılar iş yerlerinde giriş ve çıkışı sağlayan, güvenlik ve enerji tasarrufu açısından önemli olan ekipmanlardır. Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmelikleri gereği yapılması zorunlu bir işlemdir. Endüstriyel Kapı Sistemleri Periyodik Kontrolünde yapılması gereken işlemleri;

 • Kapının çalışma mekanizması, motoru, kumanda sistemi, sensörleri, acil durum düğmesi, kilitleri ve diğer aksesuarlarının kontrol edilmesi,
 • Kapının açılıp kapanması, durdurulması ve ters yöne dönmesinin test edilmesi,
 • Kapının rayları, yayları, rulmanları, kabloları, zincirleri ve diğer bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi,
 • Kapının panelleri, menteşeleri, contaları, camları ve diğer yüzey elemanlarının kontrol edilmesi,
 • Kapının ağırlığı, boyutları, açıklığı ve kapanış hızının ölçülmesi,
 • Kapının güvenlik sistemleri, fotoselli bariyerler, ışıklı uyarı levhaları, sesli uyarı cihazları ve diğer koruyucu donanımlarının kontrol edilmesi,

şeklinde belirtebiliriz.

Endüstriyel Kapı Periyodik Kontrol sürecinde tespit edilen eksiklikler ve arızalar raporlanarak gerekli önlemler alınır. Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü bu alanda uzman kişiler eliyle yapılmalı ve elde edilen raporlar saklanmalıdır. Bu kontroller iş yerlerinin güvenliği ve verimi için oldukça büyük önem taşır.

Evet… Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü zorunlu tutulmuştur. İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında uygulanır. Kapıların kontrol şartları “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” tarafından belirlenmiştir. Standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla veya azami süre 1 sene olacak şekilde uygulanmalıdır.

Evet… Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü zorunlu tutulmuştur. İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında uygulanır. Kapıların kontrol şartları “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” tarafından belirlenmiştir. Standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla veya azami süre 1 sene olacak şekilde uygulanmalıdır.

Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolünü yaptırmamanın sonuçları arasında kapının işlevselliğinde azalması, kapının ömrünün kısalması ve güvenlik açıkları oluşması yer alabilir. Bu nedenle periyodik kontrolün zamanında yaptırılması önemlidir. Bununla birlikte kontrol yapılmaması halinde resmi makamlar tarafından idari para cezası kesilebilir.

Endüstriyel Kapıların Periyodik Kontrolü yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu olan teknik öğretmenler veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.